Tuot­teet

Puu­pel­let­ti 8mm I-laatu

Puu­la­ji: Kuusi, mänty

Kos­teus: 7,8 m-%

Irto­ti­heys (EN): 644 kg/m3

Käsit­te­ly­kes­tä­vyys (EN): 97,3 m-%

Tuh­ka­pi­toi­suus (550 C): 0,4 m-% k-a

Rik­ki­pi­toi­suus: 0,006 m-% k-a

Läm­pö­ar­vo: 4,87 MWh/t

Hal­kai­si­ja: 8mm

Tar­kem­mat tie­dot ana­lyy­si­to­dis­tuk­ses­sa alempana

500kg:n suur­säk­ki:

Toi­mi­tam­me pel­le­tit 500kg:n sisä­pus­sil­li­sis­sa suur­sä­keis­sä (90x90x100+45cm). Säkeis­sä on kak­si nos­to­kah­vaa. Sisä­pus­si on irral­li­nen ja antaa hyvän suo­jan pel­le­teil­le kos­teut­ta ja ulkoi­sia olo­suh­tei­ta vastaan.

1000kg:n suur­säk­ki:

Toi­mi­tam­me pel­le­tit 1000kg suur­sä­keis­sä (95x95x115cm). Säkeis­sä on nel­jä nos­to­lenk­kiä ja pois­to­put­ki poh­jas­sa. Ei sisäpussia.