Hämt­ning och leve­rans av hög­kva­li­ta­tiv trä­pel­lets. OBS! Också lösa pel­lets. Frå­ga efter offert.

Vi leve­re­rar hög­kva­li­tets trä­pel­lets i 500 kilos stor­säc­kar med en innerpå­se och i 1000 kilos stor­säc­kar utan innerpåse.

Leve­ran­ser­na helst i full last på 22 ton. Pel­lets pas­sar även för häs­tar som torkpellets.

Vid behov kan vi leve­re­ra mindre mäng­der pel­lets enligt sepa­rat avtal. Ett mini­mum av 10 ton

Kun­den ans­va­rar för avlast­ning och flytt av pel­lets till eget förråd med hjälp av t.ex. truck eller traktor. 

Fak­tu­re­ring efter leve­rans - smi­digt och säkert. 

Klic­ka på kar­tan för att se pri­ser­na för leve­rans till oli­ka områden.

Bes­täll­nin­gar / Kon­takt

eller tele­fo­ne­ra 0400254067 (För­sälj­ning)

Genom att väl­ja och klic­ka på områ­den på kar­tan ser du leve­ranspri­ser på pelletsen/1000kg, inkl. 24% moms och leve­rans. Leve­rans­vo­ly­men 22 ton.

 

Hämt­ning av pel­lets  

I Kemi: hämt­ning från lager, Pan­kon­ka­tu 19, (110e/500kg)

(Kon­tak­ta 0400254065 i för­väg för hämt­ning från lager i Kemi) 

Til­lägg­sin­for­ma­tion om trä­pel­lets
www.bioenergia.fi