Pro­duk­ter

Trä­pel­lets 8mm I-klass (högs­ta kvalitet)

Träs­lag: gran/tall

Fukt­halt: 7,8 m-%

Den­si­tet (EN): 644 kg/m3

Håll­fast­het (EN): 97,3 m-%

Ask­halt (550 C): 0,4 m-% (medel­vär­de)

Sva­vel S: 0,006 m-% (medel­vär­de)

Ener­gi innehåll: 4,87 MWh/t

Dia­me­ter: 8mm

Mer detal­je­rad infor­ma­tion i kva­li­tet­sa­na­ly­sen (på finska)

500kg stor­säc­kar:

Vi leve­re­rar pel­lets i 500 kilos stor­säc­kar som har en innerpå­se (90x90x100+45cm). Säc­kar­na har två handtag.

Innerpå­sen sit­ter inte fast i säc­ken. Innerpå­sen ger bra skydd mot fukt och andra ytt­re förhållanden.

1000kg stor­säc­kar:

Vi leve­re­rar pel­lets i 1000kg stor­säc­kar (95x95x115cm). De har fyra hand­tag och ett utlopps­rör. Ingen innerpåse.