Pel­le­tit läm­mi­tyk­seen tai kui­vik­keek­si. Toi­mi­tet­tu­na ja nou­to­myyn­ti­nä. Huom! Kaut­tam­me myös pel­le­tit puhal­let­tu­na sii­loon. Kysy tarjous.

Toi­mi­tam­me I-laa­dun läm­mi­tys­pel­let­tiä 500kg:n sisä­pus­sil­li­sis­sa suur­sä­keis­sä sekä 1000kg:n pur­ku­put­kel­li­sis­sa suur­sä­keis­sä ilman sisäpussia. 

 

Pel­let­ti toi­mii myös erin­omai­ses­ti kuivikkeena.

Toi­mi­tuk­set mie­lel­lään koko­nai­si­na kuor­mi­na 22tonnia.

Tar­vit­taes­sa toi­mi­tus myös pie­nem­mis­sä mää­rin eril­li­sen sopi­muk­sen mukaan väh. 10 ton­nin erissä.

Kuor­man pur­ku asiak­kaan toi­mes­ta esim. trukki/traktorin etukuormaaja.

Las­ku­tus tuot­teen toi­mi­tuk­sen jäl­keen, joustavasti.

Kts. hin­nat kartasta.

Kysy erik­seen irto­pel­let­ti­toi­mi­tuk­sia puhal­let­tu­na suo­raan sii­loon alk.230e/ton

Tilauk­set / Yhtey­den­ot­to

tai soi­ta 0400254067 (Myyn­ti)

Valit­se­mal­la alu­een näet pel­let­tien hinnan/1000kg säk­kei­hin pakat­tu­na, sisäl­täen alv 24% ja toi­mi­tuk­sen. Toi­mi­tus­mää­räl­le 22 tonnia

Pel­let­ti­säk­kien nou­to­myyn­ti ja hin­nat:       

    Kemi: varas­to­myyn­ti, Pan­kon­ka­tu 19 110e/500kg

(Kemis­sä sovi nou­to etu­kä­teen 0400254065)

Lisä­tie­toa pellettilämmityksestä

www.bioenergia.fi